Comunicacions

Veu IP i missatgeria instantània

La tecnologia ha contribuït indubtablement a la millora de la comunicació dins el món empresarial. Un exemple clar d’això són les xarxes IP (com les xarxes locals o Internet) que, com que funcionen amb tecnologies diverses, permeten que la informació és transmeti entre ordinadors de manera gairebé immediata.

Tots aquests avenços proporcionen a les empreses nous mecanismes i serveis de comunicació (missatgeria instantània, xats de veu...), alhora que abarateixen els costos dels mecanismes tradicionals de comunicació, com ara la telefonia i el fax.

 

Avantatges

  • Estalvi de despeses en comparació amb la telefonia convencional, tant en l’àmbit de l’administració i el manteniment com en l’àmbit d’explotació.
  • S’unifiquen els sistemes de comunicació cap a una mateixa tecnologia de base (IP). Així es creen noves formes de col·laboració entre els empleats, o entre empleats i clients, en temps real i sense que importi la ubicació geogràfica.
  • Totes les formes de comunicació es poden estructurar al voltant del lloc de treball informàtic i el programari de productivitat i de gestió corresponents.
  • S’afavoreix el teletreball, la col·laboració en línia i els nous models empresarials de pimes com l’anomenada empresa en xarxa.
  • Es poden assolir comunicacions menys intrusives i que no destorbin. El control de presència permet saber si un usuari és al seu lloc de treball o no, si està ocupat, etc.
  • Es pot disposar de comunicacions sofisticades en temps real com la multiconferència multimèdia, la compartició d’aplicacions (per exemple, pissarres digitals conjuntes), etc.
 

facebook

S5 Box

Intranet